Mælikvarðar Vegvísis

Upplýsingar

Í Vegvísi kemur fram að tölfræði í ferðaþjónustu sé mikilvæg en um leið krefjandi viðfangsefni. Til séu góð fordæmi s.s. með vísan til Ástralíu og Nýja Sjálands, þar sem þróaðar hafa verið aðferðir við öflun áreiðanlegra gagna og til að tryggja stöðugar mælingar, sem sýni stöðu atvinnugreinarinnar hverju sinni. Slíkt skapi skilyrði til raunhæfrar markmiðasetningar.

Þegar unnið var að gerð Vegvísis var ljóst að skortur var á áreiðanlegum gögnum til að hægt væri að setja lykilmælikvarða fyrir markmið. Því var gagnaöflun forgangsmál fyrir árið 2016 svo hægt væri að setja fram grunnviðmið fyrir töluleg markmið og fylgja þeim eftir til frambúðar. Þau markmið og lykilmælikvarðar sem settir eru fram í Vegvísi eru þau viðmið sem horfa á til þegar verið er að meta árangur og ávinning greinarinnar. Markmiðin eru: að upplifun ferðamanna sé jákvæð, að arðsemi verði aukin, að stuðlað verði að aukinni dreifingu ferðamanna og að viðhorf til greinarinnar séu jákvæð. Í hinum fullkomna heimi ættu markmiðin að eiga sér tölulega mælikvarða, en vegna skorts á áreiðanlegum gögnum eru þau ekki sett fram í Vegvísi heldur eru huglægir mælikvarðar settir fram.

Það er hlutverk stjórnvalda og greinarinnar að setja sameiginlega fram slík töluleg gildi í framhaldi þegar ráðist verður í stefnumótun ferðaþjónustunnar til lengri tíma. Nú þegar eru hafnar kannanir að frumkvæði Stjórnstöðvar ferðamála í þeim tilgangi að safna gögnum sem koma til með að viðhalda þessum mælikvörðum til lengri tíma. Yfirlit yfir skilgreind markmið og mælikvarða má sjá nánar í töflu að neðan:

Jákvæð upplifun ferðmannaUppruni mælikvarða
Mælikvarði - Meðmælaskor ferðamanna
mælist hátt í samanburði við önnur lönd
Mælikvarðinn byggist á niðurstöðum meðmælaskors
í Landamærakönnun
Mælikvarði-Hlutfall erlendra ferðamanna
sem hafa heimsótt landið áður hækki
(endurkomuhlutfall)
 
Aukin arðsemi  
Mælikvarði - Virðisauki í ferðaþjónustu skili sér
í sífellt hærra framlagi til vergrar
landsframleiðslu
Mælikvarðinn byggir á niðurstöðum frá TSA töflu
Hagstofunnar sem heitir;Samantekt á niðurstöðum
TSA 2009-2016
Mælikvarði - Gjaldeyristekjur aukist á hverja
gistinótt erlendra ferðamanna
Mælikvarðinn tekur mið af niðurstöðum TSA töflu
Hagstofunnar sem heitir; Neysla í ferðaþjónustu á
Íslandi eftir atvinnugreinum 2009-2015. Útfæra þarf
mælikvarðann enn frekar og tengja hann við tekjur af
gistingu og horfa til hótela og gistiheimila. Síðan þarf
að deila fjölda gistinótta í tekjurnar sem eru á
verðlagi hvers árs. Eftir það þarf að taka hlutfall
Íslendinga frá í gistinóttum. Mælikvaði verður
skoðaður áfram.
Mælikvarði - Framleiðni starfa aukist Gögn ekki til staðar fyrir mælikvarðann.
Aukin dreifing ferðamanna  
Mælikvarði - Hærra hlutfall ferðamanna komi
til landsins utan háannnar
Mælikvarðinn byggir á því að leggja saman
heildartölur erlendra brottfararfarþega
um Leifsstöð utan mánaðanna júní-ágúst
Mælikvarði - Hærra hlutfall gistinátta erlendra
ferðamanna, á hótelum og gistiheimilum á
landsbyggðinni, verði utan háannatíma (júní –
ágúst). Mælanlegt markmið verði sett
í hverjum landshluta m.v. stöðu á hverjum stað
Mælikvarðinn byggir á því að leggja saman
gistináttatölur Hagstofunnarfyrir gistiflokkana hótel
og gistiheimili á hverjum landshluta. Það að setja
markmið um vöxt í hverjum landshluta mun koma
í framhaldi.
Jákvætt viðhorf til greinarinnar  
Mælikvarði - Viðhorf landsmanna til
ferðaþjónustu mælist jákvætt
Mælikvarðinn er tilbúinn og byggir á niðurstöðum
könnunar sem snýr að viðhorfum heimamanna til
ferðamanna og ferðaþjónustu
Mælikvarði - Hlutfall ánægðra starfsmanna
mælist hátt
Mælikvarðinn byggir á aðferðafræði Paul E. Spector
til að mæla starfsánægju.

Fyrirvari Mælaborðs ferðaþjónustunnar

Ferðamálastofa leitast við að hafa allar upplýsingar sem fram koma á mælaborði ferðaþjónustunnar áreiðanlegar og réttar. Ferðamálastofa ábyrgist ekki áreiðanleika þeirra gagna sem birt eru og ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til notkunar upplýsinga á mælaborði ferðaþjónustunnar. Öllum er heimil afnot upplýsinga á mælaborði ferðaþjónustunnar. Hafa ber þó í huga að þar sem uppruni gagna er mismunandi, gilda mismunandi skilmálar um dreifingu og nýtingu gagna sem eru í mælaborði ferðaþjónustunnar. Öll gögn í mælaborði ferðaþjónustunnar eru í eigu stjórnvalda og eru ekki framseljanleg. Vinsamlegast getið heimilda.