Ánægja með Íslandsferð

*Upplýsingar

Ferðamálastofa hefur staðið fyrir könnun meðal erlendra ferðamanna frá því í júní árið 2017 í samstarfi við Hagstofu Íslands. Gögnum er safnað allt árið um kring og er markmiðið að afla tölfræðilegra upplýsinga til að gefa skýra mynd af atferli, upplifun og viðhorfum ferðamanna.

Könnunin er tvískipt. Annars vegar er um að ræða flugvallakönnun sem er framkvæmd á Keflavíkurflugvelli en þar er m.a. spurt um bakgrunn svarenda, tilgang ferðar, dvalarlengd, gistimáta, útgjöld og ánægju með Íslandsferðina og hins vegar netkönnun sem nær til svarenda sem hafa gefið samþykki fyrir frekari þátttöku en þar er spurt nánar út í Íslandsferðina; aðdragandann að ferð, ferðahegðun og viðhorf til ýmissa þátta ferðaþjónustunnar.

Gögnin uppfærast mánaðarlega.

12.4.1 - Unnið úr flugvallakönnun.

Hlutfall svarenda sem eru ánægðir eða mjög ánægðir með Íslandsferðina eftir bakgrunnsbreytum.

12.4.2 - Unnið úr flugvallakönnun. 

Hlutfall svarenda sem eru ánægðir eða mjög ánægðir með Íslandsferðina eftir árum og mánuðum.

12.4.3 - Unnið úr flugvallakönnun - Unnið upp úr netkönnun á tímabilinu júl 2017- apríl 2018.

Meðmælaskor (e. Net Promoter Score) er reiknað út frá spurningunni: Á skalanum 1-10, hversu líklegur ertu til að mæla með Íslandi sem áfangastað við vin, fjölskyldumeðlim eða samstarfsmann? (e. On a scale from 0-10, how likely or unlikely are you to recommend Iceland as a travel destination to a friend, family member or colleague?

 Þeir sem svara 9 eða 10 eru flokkaðir sem ,,Mæla með“, þeir sem svara 7 eða 8 eru flokkaðir sem ,,Hlutlausir“ og þeir sem svara 6 eða minna eru flokkaðir sem ,,Mæla ekki með“.

NPS-Skor

Til að reikna út meðmælaskor er hlutfall þeirra sem mæla ekki með Íslandi dregið frá hlutfalli þeirra sem mæla með Íslandi.

12.4.4 - Unnið úr flugvallakönnun

12.4.5 - Unnið úr flugvallakönnun

Fyrirvari Mælaborðs ferðaþjónustunnar

Ferðamálastofa leitast við að hafa allar upplýsingar sem fram koma á mælaborði ferðaþjónustunnar áreiðanlegar og réttar. Ferðamálastofa ábyrgist ekki áreiðanleika þeirra gagna sem birt eru og ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til notkunar upplýsinga á mælaborði ferðaþjónustunnar. Öllum er heimil afnot upplýsinga á mælaborði ferðaþjónustunnar. Hafa ber þó í huga að þar sem uppruni gagna er mismunandi, gilda mismunandi skilmálar um dreifingu og nýtingu gagna sem eru í mælaborði ferðaþjónustunnar. Öll gögn í mælaborði ferðaþjónustunnar eru í eigu stjórnvalda og eru ekki framseljanleg. Vinsamlegast getið heimilda.